Przepisy - kredyt-konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczeń

pozyczki-kredyty.org


 width=Kredyt konsolidacyjny

Jest on podobny do kredytu gotówkowego, jeśli chodzi o procedury bankowe. Rożnica jaka je dzieli, to że kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony tylko i wyłącznie na spłatę innych zobowiązań. Występują też odstępstwa od reguły, ponieważ są przypadki, że klient wnioskujący o kredyt konsolidacyjny ma taką dużą zdolność, że spokojnie może wziąć kredyt na spłatę zadłużeń i dodatkowo gotówkę na dowolny cel.

Kredyt konsolidacyjny bez zabezpieczeń jest bardzo opłacalny, ponieważ pozwala klientowi na zredukowanie kilku rat, które ma w innych bankach, w jedną i na dodatek niższą. Oprocentowanie takiego kredytu waha się w granicach od 7% do 20% w skali roku.

Dokumenty jakie są wymagane w przypadku tego kredytu przedstawiają się następująco:

  1. Osoby pracujące na umowę o pracę (nie obejmuje to osób zatrudnionych na okresie próbnym) - zaświadczenie o dochodach, dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem,

  2. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, nie będące przedstawicielami wolnych zawodów - pit za ostatnie trzy miesiące, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem i o zapłacie podatku oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

  3. Osoby prowadzące działalność, i jednocześnie będące przedstawicielami wolnych zawodów mogą przedstawić takie same dokumenty, jak przedstawione powyżej, ale mogą mieć wyliczoną zdolność na podstawie tak zwanej estymacji, czyli do przyznania kredytu potrzebny jest im tylko dyplom ukończenia studiów wyższych oraz prawo do wykonywania zawodu.

  4. Emeryci i renciści- decyzja o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury bądź renty oraz dowód osobisty i drugi dokument ze zdjęciem.

Kredyt konsolidacyjny bez hipoteki to taki kredyt, którego zabezpieczeniem pozostaje hipoteka na nieruchomość/nieruchomości. Nie musi on jednakże należeć do kredytobiorcy. Posiadając tak dobre zabezpieczenie bank może zaproponować dużo mniejsze oprocentowanie i dłuższy czas spłaty.


Lista tematów: